Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2018-2021

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben een integraal beleidsplan schuldhulpverlening opgesteld.

De aanpak schuldhulpverlening in de Bommelerwaard kent een integraal karakter. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor de financiële problemen, maar ook voor psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie. Bovendien omvat deze integrale schuldhulpverlening activiteiten gericht op preventie van problematische schulden (door bijvoorbeeld voorlichting, vroegsignalering of budgetbegeleiding), alsmede het verlenen van nazorg om te voorkomen dat schuldenaren opnieuw met (problematische) schulden te maken krijgen.

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Bommelerwaard 2018-2021