Nog geld beschikbaar

Stichting Leergeld helpt kinderen onder het motto: Kansen voor alle kinderen!

Nieuwsbericht Stichting Leergeld Bommelerwaard
Stichting Leergeld helpt kinderen onder het motto: Kansen voor alle kinderen!

Doel van de Stichting Leergeld is om sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te voorkomen met als motto: Alle kinderen mogen meedoen.

Hiervoor is op landelijk niveau samenwerking gezocht tussen Stichting Leergeld, het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Jeugd Sport & Cultuurfonds en Stichting Jarige Job.

Door het kabinet zijn in het kader van de armoedebestrijding extra gelden beschikbaar gesteld aan de gemeenten waarvan ook de Stichting Leergeld gebruik kan maken. Omdat de staatsecretaris Jette Klijnsma zich hiervoor erg heeft ingespannen worden dit de Klijnsma-gelden genoemd.

Meer informatie kunt u vinden op www.kansenvoorallekinderen.nl (landelijke website) of www.leergeldbommelerwaard.nl.

De Stichting Leergeld Bommelerwaard heeft voor het jaar 2017 nog geld beschikbaar om aanvragen voor bv. contributie voor een sportvereniging, muziekles of zwemles te honoreren!!!

Ook verstrekken wij goede (2e hands) fietsen aan kinderen uit de doelgroep.

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen neem dan contact op met de stichting Leergeld Bommelerwaard, tel 06 54244508 of per mail: lgbommelerwaard@gmail.com