De Brede Beweging Bommelerwaard sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Hoewel de Brede Beweging Bommelerwaard alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Brede Beweging Bommelerwaard niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites en sociale media buiten het domein van de Brede Beweging Bommelerwaard. Zij zijn louter ter informatie voor de bezoeker van deze site opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst de Brede Beweging Bommelerwaard af.