Het Tij keren

Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap vraagt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht voor armoedebestrijding

Armoedebestrijding als prioriteit van het Nederlandse EU-voorzitterschap

In 2010 spraken de EU-lidstaten af om in tien jaar tijd 20 miljoen mensen uit de armoede te helpen. Maar anno 2016 lopen er in de EU cumulatief ruim 4 miljoen méér mensen een kans op armoede of sociale uitsluiting.

Armoede in Nederland is, in vergelijking met andere Europese lidstaten, relatief laag. Na Tsjechië, heeft Nederland het laagste percentage mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Desondanks is ook in Nederland de armoede sinds de crisis gestegen.

Het Tij keren

Dat het tij moet keren, is iedereen het in de EU over eens. Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap vraagt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht voor armoedebestrijding met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen. De integrale aanpak van armoedebestrijding staat hierbij centraal.