Begin 2014 was de startbijeenkomst over de nota armoedebeleid van de gemeente Zaltbommel. Directe en indirecte betrokkenen kwamen bij elkaar om in gesprek te gaan over de uitgangspunten en doelstellingen. Hieruit is een netwerk ontstaan van uiteenlopende organisaties, die betrokken zijn bij het voorkomen en aanpakken van leven in armoede: De Brede Beweging Bommelerwaard.

We bieden een (digitaal) platform waar activiteiten en initiatieven, die gericht zijn om armoede te herkennen, te verlichten, op te lossen of te voorkomen, bij elkaar komen. We bieden geen  rechtstreekse hulp, maar maken voor andere partijen, ouders en kinderen het zoeken naar de juiste weg makkelijk.

Iedere twee maanden wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld. Door het uitwisselen van kennis en ervaring worden signalen van armoede beter herkend en worden inwoners sneller naar de juiste persoon (en/of organisaties) verwezen.

Bent u benieuwd naar besproken thema’s of wilt u een bijeenkomst bijwonen? Laat dit dan weten via het contactformulier.