Minimabeleid Bommelerwaard 2018-2020

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben een gezamenlijk minimabeleid opgesteld.

Zorgen dat mensen met een minimuminkomen of net iets daarboven mee kunnen doen in de samenleving. Dat is het belangrijkste doel van het gezamenlijke minimabeleid dat Zaltbommel en Maasdriel hebben opgesteld.

Circa 850 huishoudens (4 procent) in de Bommelerwaard moeten rondkomen van een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum. Ruim 1100 huishoudens (6 procent) moeten het doen met een inkomen tot 130 procent. Circa 60 procent van de minimahuishoudens in de Bommelerwaard heeft een bijstandsuitkering.

Bij de totstandkoming van deze nota zijn de cliëntenraad Sociale Dienst Bommelerwaard, de adviesraad Wmo en Jeugd, de Participatieraad en de Brede Beweging Bommelerwaard betrokken. Met dit minimabeleid voor de Bommelerwaard willen beide gemeenten inwoners ondersteunen zo goed mogelijk te kunnen participeren.

Minimabeleid Bommelerwaard 2018-2020