De website is in beheer van de Brede Beweging Bommelerwaard. U als deelnemer bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw organisatiepagina. De informatie en verwijzingen op uw organisatiepagina mogen niet bedoeld zijn voor reclame dan wel andere commerciële doeleinden. De webbeheerder zal de informatie op uw webpagina toetsen.

Wij besteden uiterste zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die betrekking heeft op de Brede Beweging Bommelerwaard. De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. Tevens besteden wij uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op de internetsite staat, mag vrij verspreid worden, mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden.