Uitleg zorgverzekering

Zorgverzekeraars Nederland introduceert de website www.uitlegzorgverzekering.nl,

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) introduceert een nieuwe website www.uitlegzorgverzekering.nl, die zich richt op mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterde Nederlanders. In samenwerking met Leer Zelf Online, expertisecentrum Pharos en Zorgverzekeringslijn wordt begrijpelijke zorgverzekeringsinformatie geboden aan 30 procent van de Nederlanders die moeite heeft met het begrijpen en vertalen van gezondheidsinformatie.

Laaggeletterden zijn niet altijd in staat om de beschikbare gezondheidsinformatie te vertalen naar de eigen situatie. Via deze website wordt de basisverzekering zo gemakkelijk mogelijk uitgelegd en krijgen ze met voorbeelden, simpele teksten en een voice-over uitgelegd wat zorgtoeslag is, wat de eigen bijdrage is en waarvoor het eigen risico dient.

Binnenkort is de gezondheidsinformatie ook in het Arabisch en in het Tigrinya beschikbaar.